Protocollen en regelingen

Op deze pagina zijn de protocollen en regelingen te vinden van OSG Piter Jelles en OVO Fryslân-Noord.  Mocht er ondersteuning nodig zijn bij één van de protocollen dan kan er contact worden opgenomen met de directie van de school.

Voor Piter Jelles gelden op een aantal terreinen dezelfde regelingen:


Verder hebben we nog een aantal protocollen, regelingen en documenten:

Contact