Privacy

OSG Piter Jelles hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. We vinden het belangrijk dat je er vertrouwen in hebt hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Graag geven we je hierover duidelijkheid.

Privacyverklaring

De manier waarop we persoonsgegevens omgaan, hebben we vastgelegd in een privacyverklaring. Hierin lees je welke gegevens wij van jou verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat je van ons mag verwachten. Natuurlijk houden we ons aan de daarvoor geldende wetten en regels en aan strenge beveiligingseisen.

Vragen of opmerkingen?

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met privacy, gegevens inzien of verwijderen? Neem dan contact op via privacy@pj.nl

Contact