Scholen op de kaart

Brancheorganisatie de VO-raad heeft een systeem ontwikkeld waarbij uitgebreide informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven.

Klik voor de scholen van Piter Jelles op:
Leeuwarder Lyceum
!mpulse Kollum
Stedelijk Gymnasium
YnSicht
De Dyk
Montessori High School
Dalton Dokkum
De Brêge
!mpulse Leeuwarden

Op deze manier geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties dan tot nu toe het geval was.
Kijk voor een vergelijking met andere scholen op scholenopdekaart.nl.

Contact