Werken bij Piter Jelles

Wij zijn altijd op zoek naar talentvolle medewerkers voor onze scholengemeenschap. Maar waarom zou je bij Piter Jelles gaan werken? Anke en Marieke, twee docenten van Piter Jelles, leggen uit waarom zij bij ons werken.

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap die een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs. De scholengemeenschap bestaat uit 11 scholen, die samen voor ongeveer 4200 leerlingen onderwijs verzorgen. Er werken zo’n 550 medewerkers die zich inzetten voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving..

Vacatures en Pompeblêd

Piter Jelles maakt deel uit van de Pompeblêd Scholengroep. Deze wordt gevormd door zeven scholengemeenschappen voor openbaar voortgezet onderwijs, die elkaar gevonden hebben in een samenwerking op het gebied van werving & selectie, inkoop en re-integratie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl. Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Piter Jelles hecht veel waarde aan het verder ontwikkelen van de deskundigheid van haar medewerkers. Daarom hanteert Piter Jelles een gesprekkencyclus ,  gericht ophet welzijn, de ontwikkeling en het functioneren van de medewerker. Door  beheers- en organisatietaken onder te brengen in het Servicebureau, kunnen docenten zich zoveel mogelijk richten op hun belangrijkste taken: lesgeven, leerlingbegeleiding en deskundigheidsontwikkeling. Daarnaast is er volop ruimte om mee te denken en te werken aan de  onderwijsontwikkeling in de school, zowel binnen je eigen vak als daarbuiten.

Startende docent

Werken bij Piter Jelles betekent werken bij een organisatie die veel aandacht besteedt aan de begeleiding van nieuw personeel. Alle nieuwe docenten starten bij Piter Jelles in een NIDO (nieuwe docenten)-traject, ongeacht hun leeftijd en ervaring. Het NIDO-traject is een begeleid ontwikkeltraject dat op basis van een startgesprek wordt afgestemd op jekennis en –ervaring en uiteindelijk wordt afgesloten met een beoordeling. Deze beoordeling is belangrijk voor het al dan niet toekennen van een vast dienstverband.

Stage bij Piter Jelles

Voor de inzet van stagiairs doet Piter Jelles uitsluitend beroep op de opleidingsinstituten waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan:

Studenten die hun LIO-stage willen vervullen binnen Piter Jelles en educatieve minorstudenten kunnen contact opnemen met de stagecoördinator op hun eigen school. Meer informatie over een stage bij Piter Jelles vind je hier.

Zij-instromers

Piter Jelles is altijd op zoek naar zij-instromers. Dus heb je geen onderwijsachtergrond, een HBO- of WO-opleiding afgerond en affiniteit met de doelgroep? En heb je:

Neem dan contact op met onze afdeling P&O via een open sollicitatie: vacatures@pj.nl

Geef in je sollicitatie aan naar welke van de hierboven genoemde schaarste vakken je voorkeur uitgaat. P&O nodigt je vervolgens uit voor een oriënterend gesprek waarin er samen wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om een zij-instroom-traject aan te gaan. Dit is mede afhankelijk van de vraag of Piter Jelles je gedurende minimaal 2 jaar een baan kan bieden in het vak waarvoor je een bevoegdheid wilt behalen.
Daarnaast is het van belang dat je affiniteit met de doelgroep hebt, voortgezet onderwijs bij je past en je bereid bent te investeren in je ontwikkeling. We regelen daarom eerst dat je enkele dagdelen vrijblijvend mee gaat lopen met een aantal docenten op verschillende scholen van Piter Jelles. Hiermee krijg je een kijkje in de keuken van het docentschap in de alledaagse praktijk. Ook biedt dit je de gelegenheid om te ervaren welke doelgroep, welk niveau en welke school of welk schoolconcept je aanspreekt. Ben je daarna nog steeds enthousiast voor een baan in onderwijs? Dan gaan we aan de slag met de aanvraag voor het zij-instroomtraject.

Ter voorbereiding op een oriënterend gesprek over zij-instroom met P&O vragen we je om alvast uit te zoeken:

Contact