Aanmelding


Aanmelden

Superleuk dat je kiest voor één van onze scholen. Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact met ons op door te mailen naar aanmelden@ovofn.nl.Toelating plaatsing voor klas 1  

Het is van belang dat alle leerlingen goed worden overgedragen naar de nieuwe school. Binnen onze regio zijn afspraken gemaakt over aanmelding, toelating en plaatsing, zodat leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. De basisschool geeft een bindend niveau-advies voor de leerling op basis van toets resultaten, werkhouding en vaardigheden. Al die gegevens zijn vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. De plaatsingswijzer is een instrument dat ondersteund om te komen tot het juiste niveau-advies.  

De aanmeldingscommissie van de school controleert of alle gegevens zijn aangeleverd om over te gaan tot een definitieve plaatsing. De leerling, ouder(s)/verzorger(s) krijgen een bevestiging van de definitieve plaatsing. Mocht er geen definitieve plaatsing worden gedaan dan ontvangen de basisschool, de leerling en ouder(s)/verzorger(s) hierover schriftelijk bericht. 

Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Overstapservice Onderwijs (OSO) 

De gegevens van de basisschool worden via een digitale overstap service veilig overgedragen. De basisschool is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de overdracht conform regel en wetgeving is. Ouder(s)/ verzorger(s) hebben recht op inzage en mogen een aanvulling geven op de informatie die gedeeld wordt.

Warme overdracht 

Er wordt ook altijd een warme overdracht georganiseerd waarin de leerling ‘warm’ wordt overgedragen. Wat zijn de talenten en interesses van de leerling, hoe kunnen we als voortgezet onderwijs de leerling nog beter helpen? De groepsleerkracht bespreekt dit vaak vooraf met de ouder(s)/verzorger(s) zodat je als ouder/verzorger op de hoogte bent wat er besproken wordt. Het kan ook zijn dat je als ouder/verzorger nog wat mee wilt geven. Mocht dat uitgebreid zijn dan kan er altijd een aparte afspraak worden gemaakt met de gekozen school.  

Informatie over de aanmelding voor de groep 8 leerkracht 

Kansrijk adviseren  

De basisscholen wordt gevraagd om kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om kansrijk te plaatsen. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen én daarmee ook van de samenleving. Afgelopen schooljaar kon er in de regio voor het eerst een dubbel advies gegeven worden. Voor de leerling is een dubbel advies een mooie kans om zich verder te ontwikkelingen in de onderbouw, daar komt bij dat het bij sommige scholen al mogelijk is om op meerdere niveaus examen te doen. Voor onze scholen is het van belang om leerlingen kansrijk te plaatsen bij een dubbel advies. Dit sluit aan bij het bevorderen van kansengelijkheid. Als scholengemeenschap proberen wij de leerling zo kansrijk mogelijk te plaatsten. We vragen je als leerkracht om het niveau aan de leerling te geven dat hij of zij heeft. Dus als dat een dubbel advies is dan heeft dat de voorkeur. 

Wat zet je klaar in OSO?  

De volgende onderdelen zet je klaar in het overdracht systeem. 

Omdat alle gegevens worden overgezet van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is het van belang dat de basisinformatie kloppend is. Denk hierbij aan adres, huisarts, emailadres etc. 

Instroom jaar 2 en hoger 

Voor instroom in jaar 2 en hogere leerjaren kun je ook gewoon het digitale formulier invullen. Bij doorstroom of een overstap binnen de scholengemeenschap, dus tussen scholen van OSG Piter Jelles, is het niet nodig het aanmeldingsformulier te gebruiken. Het formulier is alleen van toepassing voor leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen dan de scholen van OSG Piter Jelles en zich willen aanmelden bij één van onze scholen. 

IMG_1926

Contact