College van Bestuur

Stichting OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) wordt aangestuurd door het College van Bestuur.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de (school)directeuren. Samen bepalen ze de strategische koers van de scholengemeenschap.

Het college van bestuur bestaat uit:

Folkert Bangma – Voorzitter
Hiltje Rookmaker – Lid

Contact