Opleidingsschool

Binnen OSG Piter Jelles ligt de focus voor wat betreft het personeelsbeleid op duurzame inzetbaarheid. Daarbij zetten we in op de ontwikkeling van een organisatie waar iedereen voortdurend van en met elkaar leert. Dit gebeurt onder andere binnen het samenwerkingsverband “ de School of Education”, waarin we samen met RSG De Borgen uit Leek, het Dr. Nassau College uit Assen, het Drenthe College, RSG Stad en Esch uit Meppel, de eerstegraads lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden, vormgeven aan het samen opleiden in de school.

In 2009 is de School of Education erkend als opleidingsschool.

Het opleiden in de school is vooral een kans om de aanstaande docent beter voor te bereiden op de startbekwaamheid, om samen te leren en te leren van elkaar.

De begeleiding van beginnende leraren is ingebed in het HRM beleid van de scholen.

Bij het opleiden van studenten op één van de scholen van Piter Jelles, vervullen schoolopleiders en (vak)coaches een intensieve rol. Uit evaluaties blijkt dat de studenten onze opleiding en begeleiding erg waarderen. De diversiteit van de scholen van Piter Jelles biedt de studenten een passende leerwerkomgeving en laat hen onderdeel zijn van een cultuur waar voortdurende professionalisering voor studenten en (startende) docenten vanzelfsprekend is.

_MG_4040deDykHR2

Contact