Xpert

Xpert: De Entree opleiding van OSG Piter Jelles.
Xpert is de naam van een opleiding, onderdeel van YnSicht, en is gevestigd in het schoolgebouw van het Leeuwarder Lyceum. Wij zijn een entreeopleiding dat een samenwerkingsproject is tussen OSG Piter Jelles en het Friesland College.

Xpert is bedoeld om deelnemers die geen kans (meer) hebben op diplomering binnen het vmbo toch hun opleiding te laten vervolgen.

Ook is Xpert bedoeld om deelnemers uit het praktijkonderwijs de mogelijkheid te bieden zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Met de Entreeopleiding kan er een officieel mbo-diploma op niveau 1 worden behaald. Binnen het entree-profiel wordt in verschillende uitstroomprofielen opgeleid, namelijk: Techniek & Technologie, Zorg Service en Welzijn en Commercie en dienstverlening. De duur van de opleiding heeft de deelnemer voornamelijk zelf in de hand en is afhankelijk van de manier waarop de deelnemer zijn kans aangrijpt om een mbo1 diploma te halen. Daarbij doen wij ons uiterste best om deze leerweg succesvol te laten verlopen.

Het leertraject is vormgegeven volgens het ‘zelf gestuurd leren’. Jij bepaalt zelf hoe je loopbaan er bij ons uitziet. Al werkende en lerende komt de leerling achter zijn sterke en minder sterke kanten én mogelijkheden. De leerling leert binnen, maar ook buiten de school. De voortgang wordt bijgehouden in een eigen portfolio. Deze wordt regelmatig besproken en bekeken door de docent of coach van de deelnemer. Hierbij wordt aandachtig gekeken naar de ontwikkeling van de individuele deelnemer.

Wij zien altijd kansen!

Contact
Leeuwarder Lyceum
Dr. Jacob Botkeweg 3
8935 AB Leeuwarden
Contactpersonen: Roelof Pot en Astrid Kamminga

Contact