Schooldirecteuren

De schooldirecteuren hebben de dagelijkse leiding over de scholen van Piter Jelles. Samen met het College van Bestuur zetten zij de strategische koers voor Piter Jelles uit.

Vragen over de website?