Schooldirecteuren

De schooldirecteuren hebben de dagelijkse leiding over de scholen van Piter Jelles. Samen met het College van Bestuur zetten zij de strategische koers voor Piter Jelles uit.

Contact