Bestuur & Directie

College van Bestuur

De scholengemeenschap wordt aangestuurd door het College van Bestuur.  OSG Piter Jelles heeft een tweehoofdig college bestaande uit Wiebe Wieling (voorzitter CvB) en Folkert Bangma (lid CvB).

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de directeur bedrijfsvoering en de schooldirecteuren. Samen bepalen ze de strategische koers van de scholengemeenschap.

 

Contact