OVO Fryslân-Noord

Met ingang van 1 januari 2020 zijn OSG Piter Jelles (scholen in Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) en RSG Simon Vestdijk (scholen in Harlingen en Franeker) op bestuurlijk niveau gefuseerd in Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord(OVO Fryslân-Noord). De bestuurlijke fusie is ingezet vooruitlopend op de verwachte demografische krimp.

De belangrijkste redenen voor de bestuurlijke fusie zijn:

Voor ouders en leerlingen is bestuurlijke fusie niet direct merkbaar; de scholen en schoolnamen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk blijven bestaan. Voor medewerkers geldt dat per 1 januari 2020 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord juridisch werkgever is.

 

Contact