OVO Fryslân-Noord

Met ingang van 1 januari 2020 zijn OSG Piter Jelles (scholen in Leeuwarden, Dokkum en Kollum) en RSG Simon Vestdijk (scholen in Harlingen en Franeker) op bestuurlijk niveau gefuseerd in Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord(OVO Fryslân-Noord). De bestuurlijke fusie is ingezet vooruitlopend op de verwachte demografische krimp.

De belangrijkste redenen voor de bestuurlijke fusie zijn:

Voor ouders en leerlingen is bestuurlijke fusie niet direct merkbaar; de scholen en schoolnamen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk blijven bestaan. Voor medewerkers geldt dat per 1 januari 2020 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord juridisch werkgever is.

 

Contact