Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden en uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur van Stichting OVO Fryslân-Noord.

Ook vraagt de Raad verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur.

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de scholengemeenschap.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

_MG_3997deDykHR2

Contact