8+ doeners

Een andere groep 8 als voorbereiding op het vmbo

Soms is in groep 7 al duidelijk dat een leerling wel het vmbo-niveau heeft en wil leren, maar het komt er niet uit. Daar is een leeromgeving voor nodig, die de basisschool niet altijd kan bieden. Denk aan meer leren in de praktijk, kleinschaliger onderwijs, individuele begeleiding en maatwerk. Deze leerlingen zijn welkom in de 8 Plus Groep. In een jaar tijd leer je alles wat je nodig hebt om het vmbo-niveau te halen. Daarna kan je uitstromen naar een vmbo-school die je zelf kiest.

De 8 Plus Groep is een eigen klas op De Brêge. Je gaat veel leren door te doen, bijvoorbeeld in de praktijklessen. De groep is klein, waardoor je je goed kunt concentreren en veel aandacht en begeleiding krijgt. Je volgt je eigen programma, afgestemd op wat je al weet en kan. Zo leer je precies wat je nodig hebt om aan het einde van groep 8 klaar te zijn voor jouw vorm van vmbo: basis, kader of theoretische leerweg.

Het fijne van de 8 Plus Groep is dat je niet meer in een klas zit waarin een groot deel sneller gaat dan jij. Hier mag je ook andere talenten gebruiken om te leren. Zo kan jij het niveau halen dat in je zit en doorstromen naar het vmbo. Lukt dit na de 8 Plus Groep nog niet, dan is de Schakelklas van De Brêge een goede vervolgoptie.

Voordelen van de 8 Plus Groep:

Meer informatie en opgave is mogelijk bij dhr. Edwin Al via het e-mailadres: eal@pj.nl 

Contact