Talentacademie

De Talentacademie is in schooljaar 2020-2021 van start gegaan. De academie voorziet leerlingen van de verschillende scholen van OVO Fryslân-Noord in een breed aanbod aan vakken, die door schaarste moeilijk of niet aan te bieden zijn door één school. Leerlingen van de verschillende scholen die voor een vak van de Talentacademie hebben gekozen, volgen dit gezamenlijk. Op dit moment biedt de Talentacademie zeven vakken aan, namelijk:
– Spaans
– Wiskunde D
– Frans
– Muziek
– Cambridge Engels
– Chinese Taal & Cultuur
– Frysk

Op 1 oktober 2020 vond de officiële aftrap van het vak Frysk plaats in Filmhuis Slieker. Voor het nieuwsbericht hierover zie: https://www.piterjelles.nl/2020/10/01/friese-lessen-osg-piter-jelles-voortaan-in-slieker-film/.

Contact