Beleefmiddagen

Om op de juiste plek te komen is het nodig dat aankomende leerlingen een goed beeld krijgen van de school waar ze naartoe willen gaan. Dat ze juiste keuzes maken op basis van de ervaringen die ze opdoen tijdens de dagen dat onze scholen de deuren voor groep 8’ers open hebben staan. Ze moeten niet alleen toekijken in een school, maar ook kunnen beleven!

Daarom hebben we bij Piter Jelles: Beleefdagen

Dit zijn middagen al vroeg in het schooljaar waarop leerlingen van groep 8 de sfeer kunnen proeven, les(jes) volgen en de school voor een deel in bedrijf zien. We proberen met de Beleefdagen dicht in de buurt te komen bij de werkelijkheid van een dagelijkse schoolmiddag, zodat ze een echt en juist beeld krijgen van de school.
De Beleefdagen zijn al vroeg: in november, zodat de leerlingen de scholen hebben beleefd voordat de voorlichtingen voor ouders/verzorgers beginnen (november).

Beleefmiddagen

Ma. 2 november 2020 14.00-16.00 uur!mpulse Leeuwarden
De Dyk
Di. 3 november 2020 14.00-16.00 uurMontessori High School, YnSicht, Stedelijk Gymnasium
Woe. 4 november 2020 14.00-16.00 uur!mpulse Leeuwarden, Leeuwarder Lyceum
Do. 5 november 2020 14.00-16.00Leeuwarder Lyceum, YnSicht
Woe 4 november 2020
Do 4 feb 2021 (tegelijk met de open dag)
Simon Vestdijk Franeker
Contact