Beleefmiddagen

Om op de juiste plek te komen is het nodig dat aankomende leerlingen een goed beeld krijgen van de school waar ze naartoe willen gaan. Dat ze juiste keuzes maken op basis van de ervaringen die ze opdoen tijdens de dagen dat onze scholen de deuren voor groep 8’ers open hebben staan. Ze moeten niet alleen toekijken in een school, maar ook kunnen beleven!

Daarom hebben we bij Piter Jelles: Beleefdagen

Dit zijn middagen al vroeg in het schooljaar waarop leerlingen van groep 8 de sfeer kunnen proeven, les(jes) volgen en de school voor een deel in bedrijf zien. We proberen met de Beleefdagen dicht in de buurt te komen bij de werkelijkheid van een dagelijkse schoolmiddag, zodat ze een echt en juist beeld krijgen van de school.
De Beleefdagen zijn al vroeg: in november, zodat de leerlingen de scholen hebben beleefd voordat de voorlichtingen voor ouders/verzorgers beginnen (november).

Zodra de data voor de beleefmiddagen in schooljaar 2020-2021 bekend zijn, is hier een overzicht te vinden.

Contact