Beleefmiddagen

Om op de juiste plek te komen is het nodig dat aankomende leerlingen een goed beeld krijgen van de school waar ze naartoe willen gaan. Dat ze juiste keuzes maken op basis van de ervaringen die ze opdoen tijdens de dagen dat onze scholen de deuren voor groep 8’ers open hebben staan. Ze moeten niet alleen toekijken in een school, maar ook kunnen beleven!

We introduceren dit jaar daarom bij Piter Jelles: Beleefdagen.

Dit zijn middagen al vroeg in het schooljaar waarop leerlingen van groep 8 de sfeer kunnen proeven, les(jes) volgen en de school voor een deel in bedrijf zien. We proberen met de Beleefdagen dicht in de buurt te komen bij de werkelijkheid van een dagelijkse schoolmiddag, zodat ze een echt en juist beeld krijgen van de school.
De Beleefdagen zijn al vroeg: eind oktober en begin november, zodat de leerlingen de scholen hebben beleefd voordat de voorlichtingen voor ouders/verzorgers beginnen (november).

Dit zijn in 2018 de Beleefdagen:

Beleefmiddagen 2018
13.00 uur -15.00 uur (max. uitloop tot 15.30 uur)
Opgave per e-mail rechtstreeks bij de scholen van Piter Jelles
Ma. 29 oktober 2018 Montessori High School
Di. 30 oktober 2018 De Dyk, Stedelijk Gymnasium
Wo. 31 oktober 2018 !mpulse Leeuwarden, De Brêge
Do. 1 november 2018 Leeuwarder Lyceum, YnSicht
Vr. 2 november 2018 !mpulse Leeuwarden
Vragen over de website?