Schoolkosten

Leermiddelen

De leermiddelen zijn gratis. Dat wil zeggen dat de school zorgt voor het lesmateriaal. Persoonlijke gebruiksmiddelen als een agenda, schriften, pennen, potloden, woordenboeken, een atlas en een rekenmachine zijn voor eigen rekening. We verwachten dat elke leerling de beschikking heeft over een iPad. Piter Jelles kan de aanschaf daarvan faciliteren.

Excursies

Het Stedelijk Gymnasium organiseert regelmatig excursies. Dat kan binnen Leeuwarden zijn, of daarbuiten. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Rome reis

In de vijfde klas gaan de leerlingen ruim een week naar Rome. Er is een grondige voorbereiding op deze reis. De leerlingen krijgen diverse lezingen als voorbereiding aangeboden.

Fiets

De lessen van Lichamelijke Opvoeding worden gehouden op sportfaciliteiten die niet op loopafstand van het Stedelijk Gymnasium liggen. Daarom is het handig als leerlingen, die met het Openbaar Vervoer naar school komen, de beschikking hebben over een eigen fiets in Leeuwarden. Deze fietsen kunnen in de fietsenkelder van de school worden gestald.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Alle informatie met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage vindt u in onze schoolgids.

017d0f32a3759d7b31de61e26912521535beca8a45

Contact