Mentor

Op alle onderdelen (leren, kiezen, leven) van je schoolcarrière kun je ondersteuning krijgen. Centrale vraag daarbij is: “Wat heeft deze leerling nodig om succesvol verder te komen?”. De centrale spil in de ondersteuning is de mentor.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders

In klas 1, 2, 3 en 4 heeft elke klas een eigen mentor en in klas 5 en 6 kiezen leerlingen zelf hun mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders.

Contact