Gezonde School

 Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. We willen een school zijn die leerlingen een positieve kijk geeft op relaties en seksualiteit en waarbij leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van (online) grensoverschrijdend gedrag. Het Stedelijk Gymnasium wil daarnaast een school zijn waarin leerlingen zich veilig voelen en op een respectvolle wijze leren omgaan met de grenzen, normen en waarden van een ander en van zichzelf, zodat zij (later) verantwoorde keuzes kunnen maken in relaties en seksualiteit. Op dit moment zijn wij daarom bezig het themacertificaat ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit ´te behalen, dit hoort bij het vignet Gezonde School.

Om leerlingen op een verstandige wijze te begeleiden bij de ontwikkeling van seksualiteit en relaties wordt er tijdens hun hele schoolloopbaan aan deze thema’s gewerkt. Dit gebeurt binnen alle leerjaren en vindt plaats bij verschillende vakken.

In klas 1 komt onze Jeugdverpleegkundige langs om zich aan onze leerlingen voor te stellen en uitleg te geven over haar rol bij ons op school. Onze Jeugdverpleegkundige houdt maandelijks spreekuur bij ons op school en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen over diverse onderwerpen, maar ook voor vragen over relaties en seksualiteit. Daarnaast geeft onze Jeugdverpleegkundige samen met de zorgfunctionaris of mentor het spel Lovebuzz. Dit is een interactief spel over liefde relaties en beginnende seksualiteit. Het doel van dit spel is om gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. In klas 1 gaan we ook een start maken met de methode ‘Living Loving’. Deze methode besteed structureel aandacht aan seksuele vorming in één doorlopende leerlijn.

Om de twee jaar komt de organisatie ‘Weerbaar in Seksualiteit’ langs. Zij geven dan de Educatieve escaperoom ‘Het stopt bij jou’ over Shame-Sexting’ aan klas 1 en 2. In het schooljaar 2021-2022 komen zij voor het eerste bij ons op school en zal de Educatieve escaperoom niet alleen aan klas 1 en 2 worden aangeboden, maar ook aan klas 3 en 4.

Naast de organisatie ´Weerbaar in Seksualiteit´ komt COC Friesland jaarlijks langs om voorlichting te geven aan klas 3 over seksuele diversiteit.

Contact