Rapporten

In klas 1,2 en 3 krijgen leerlingen drie keer per jaar een rapport mee. Daarop staan de cijfers van de vakken die worden gevolgd. De rapporten worden eind november, eind maart en in de laatste schoolweek uitgereikt. De cijfers zijn het hele schooljaar door te zien in het leerlingvolgsysteem SOMtoday.

_MG_2166 lr Gymnasium lwd

Contact