Rapporten

In klas 1,2 en 3 krijgen leerlingen twee keer per jaar een rapport mee. Daarop staan de cijfers van de vakken die worden gevolgd. De rapporten worden eind februari, en in de laatste schoolweek uitgereikt. De cijfers zijn het hele schooljaar door te zien in het leerlingvolgsysteem SOMtoday.

Contact