Cambridge (Engels)

De waarde van het goed Engels kunnen spreken hoeft eigenlijk niet meer uitgelegd te worden. De Engelse taal is overal om ons heen in het dagelijks leven, en Engels is wereldwijd een van de meest gebruikte talen.

Om aan te kunnen tonen dat je op de MHS een hoogwaardig niveau van de Engelse taal kunt leren bieden we Cambridge English examens aan. Deze examens worden wereldwijd erkend als bewijs van taalvaardigheid. Deze examens helpen je in het leven, werken en studeren in Engelssprekende landen, vrijwel overal ter wereld.

Op mijn nieuwe opleiding was mijn Cambridge certificaat echt een pré


Cambridge English is erg praktisch. Deze examens beoordelen je op je vermogen om Engels te spreken in alledaagse situaties. Er zijn verschillende niveaus van examens waarop je aan kan deelnemen en verschillende manieren om je voor te bereiden op die examens. De voorbereiding op de examens vindt plaats in extra lessen door onze Engelstalige docent. Aan de examinering zijn kosten verbonden.
Cambridge examens:

Door wie worden Cambridge English examens erkend?
Cambridge English examens worden geaccepteerd door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en overheden over de hele wereld. In Nederland zijn dat o.a. VU Amsterdam, Fontys Hogescholen, Universiteit van Amsterdam, Stenden Hogescholen en KLM.

Contact