Goethe (Duits)

Het Goethe certificaat krijg je na het afleggen van een Duits taalexamen. Het certificaat is internationaal geaccepteerd en wordt over de hele wereld gebruikt. Duitsland is niet alleen het grootste buurland van Nederland, maar ook de belangrijkste handelspartner. Daarom is samenwerking met dit land heel belangrijk en hiervoor is beheersing van de Duitse taal erg handig. Als je in een bedrijf gaat werken en goed Duits spreekt, heb je een streepje voor. Niet alleen in het bedrijfsleven is een goede beheersing van Duits belangrijk, maar ook in de toeristensector want veel Duitsers brengen hun vakantie in Nederland door.

Op de MHS wordt het examen op B1 niveau afgenomen in leerjaar 4 en 5 van de havo en leerjaar 4 van de mavo. De voorbereiding voor dit examen vindt plaats in extra lessen door onze Duitstalige docent. Aan de examinering zijn kosten verbonden (€105).

Wil je meer weten over het Goethe certificat? Klik hier voor de website van het Goethe institut

Contact