Chinees bij de talentenacademie

Cambridge Engels bij de talentenacademie

Wiskunde D bij de talentenacademie

Muziek bij de talentenacademie

Fries bij de talentenacademie

Leefstijl op !mpulse

Op Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden besteden we veel aandacht een gezonde leefstijl. Wat hoort daar nou allemaal bij?

Eindexamen 2021 – veranderingen voor !mpulse

In deze video lichten we de veranderingen toe in het examen van 2021. In verband met Corona zijn er enkele belangrijke …

Voorlichting !mpulse 2020-2021

De voorlichting van !mpulse in Leeuwarden gedaan door Ralph samen met Annemarij (leerjaar 1), Myrthe (leerjaar 2) en Tygo …

David – Biologie – vmbo

David – Biologie – vwo

Contact