Praktische informatie

Op deze pagina is diverse praktische informatie te vinden. Wordt er iets gemist? Of is er een andere vraag? Stel hem! Kijk op de contactpagina om te zien met wie er contact kan worden opgenomen.

Voor de vakantieregeling zie de bijlagen bij deze pagina.

Schooltijden

 Maandag  08.30 uur – 14.35 uur
 Dinsdag  08.30 uur – 14.35 uur
 Woensdag  08.30 uur – 14.35 uur
 Donderdag  08.30 uur – 14.35 uur
Vrijdag  08.30 uur – 14.35 uur

Elke maandag t/m donderdag begint de leerling met coaching. De school is elke dag minimaal tot 16:30 uur open.

Ziekte en geoorloofde afwezigheid

AAN- AFWEZIGHEIDS-REGISTRATIE 2020-2021 VANUIT DE HUIZEN

Ziekte en (on)geoorloofde afwezigheid.
Een ziekmelding of het doorgeven van afwezigheid gaat op !mpulse via de e-mail. Bellen met !mpulse om een leerling ziek of af te melden kan niet. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen via een emailadres (zie hieronder) per huis schriftelijk de afwezigheid doorgeven aan school. Het is hierbij van belang dat ouder(s) en/of verzorger(s) dagelijks laten weten of de ziekmelding nog actueel is. In de mail is het noodzakelijk om de naam+ achternaam van uw kind en reden van verzuim of ziekte te vermelden. Leerlingen onder de 18 jaar mogen zelf geen ziekmeldingen doorgeven.

Expeditie@pj.nl
Avontuur@pj.nl
wenw@pj.nl
Aandacht@pj.nl

Verlof

Regelmatig komen er verzoeken binnen voor het aanvragen van verlof. De aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek dient de ouder/verzorger schriftelijk en ten minste acht weken voor de gevraagde verlof bij de school in te dienen. Het aanvraagformulier kunt u op deze pagina vinden en  downloaden. Leerlingen of ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen het ingevulde aanvraagformulier inleveren bij Ralph de Jong (rjong@Pj.nl).Voor bezoek aan een dokter of tandarts kan de coach goedkeuring geven. Voor andere verzoeken kunt het schema volgen. (zie bestanden elders op deze pagina).

Kluisje

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om een kluisje te gebruiken op school.  Peter (conciërge) maakt duidelijke afspraken over het gebruik en wijst een kluisje voor gebruik aan. Bij verlies van het kluissleutel is er voor 10,- euro een nieuwe kluissleutel te bestellen.

Contact