Praktische informatie

Op deze pagina is diverse praktische informatie te vinden. Wordt er iets gemist? Of is er een andere vraag? Stel hem! Kijk op de contactpagina om te zien met wie er contact kan worden opgenomen.

Vakantieregeling leerlingen OSG Piter Jelles schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023

Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m maandag 8 januari 2024**

Voorjaarsvakantie maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024*

Tweede Paasdag maandag 1 april 2024

Meivakantie maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei* 2024

Hemelvaartsdag donderdag 9 mei & vrijdag 10 mei* 2024

Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024

Zomervakantie maandag 15 juli 2024** t/m vrijdag 30 augustus 2024

*Roostervrije dagen:
• vrijdag 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)
• maandag 6 mei 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024 (verlengde meivakantie)
• vrijdag 10 mei 2024 (dag na Hemelvaartsdag)
Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie en in het weekend.

**Onderwijsvrije dagen:
• maandag 4 september 2023 (maandag na zomervakantie)
• maandag 8 januari 2024 (maandag na de kerstvakantie)
• maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 19 juli 2024 (5 dagen voor de zomervakantie)

In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden om op de onderwijsvrije
dagen aanwezig te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen.

Schooltijden

 Maandag  08.30 uur – 14.35 uur
 Dinsdag  08.30 uur – 14.35 uur
 Woensdag  08.30 uur – 14.35 uur
 Donderdag  08.30 uur – 14.35 uur
Vrijdag  08.30 uur – 14.35 uur

Elke maandag t/m donderdag begint de leerling met coaching. De school is elke dag minimaal tot 16:30 uur open.

Ziekte en geoorloofde afwezigheid

Aan- Afwezigheids-Registratie vanuit de Huizen

Ziekte en (on)geoorloofde afwezigheid.
Een ziekmelding of het doorgeven van afwezigheid gaat op !mpulse via de e-mail. Bellen met !mpulse om een leerling ziek of af te melden kan niet. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen via een emailadres (zie hieronder) per huis schriftelijk de afwezigheid doorgeven aan school. Het is hierbij van belang dat ouder(s) en/of verzorger(s) dagelijks laten weten of de ziekmelding nog actueel is. In de mail is het noodzakelijk om de naam+ achternaam van uw kind en reden van verzuim of ziekte te vermelden. Leerlingen onder de 18 jaar mogen zelf geen ziekmeldingen doorgeven.

Bovenbouw leerlingen kunnen afgemeld worden via: Avontuur@pj.nl

Expeditie@pj.nl
wenw@pj.nl
Aandacht@pj.nl

Verlof

Regelmatig komen er verzoeken binnen voor het aanvragen van verlof. De aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek dient de ouder/verzorger schriftelijk en ten minste acht weken voor de gevraagde verlof bij de school in te dienen. Het aanvraagformulier kunt u op deze pagina vinden en  downloaden. Leerlingen of ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen het ingevulde aanvraagformulier inleveren bij Manon Plenter (mplenter@pj.nl). Voor bezoek aan een dokter of tandarts kan de coach goedkeuring geven. Voor andere verzoeken kunt het schema volgen. (zie bestanden elders op deze pagina).

Kluisje

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om een kluisje te gebruiken op school.  Peter (conciërge) maakt duidelijke afspraken over het gebruik en wijst een kluisje voor gebruik aan. Bij verlies van het kluissleutel is er voor 10,- euro een nieuwe kluissleutel te bestellen.

Contact