Profielwerkstuk

Leerlingen Een sector- of profielwerkstuk maak je in principe samen.op !mpulse maken net als alle leerlingen in het voorgezet onderwijs een een profielwerkstuk voordat ze aan het centraal examen mogen beginnen. Het maken van een profielwerkstuk is het doen van een meesterproef.  Je laat zien dat je diverse vaardigheden beheerst: informatie verzamelen en verwerken, samenwerken, presenteren, plannen, communiceren, enzovoort. Je levert aan het einde een onderzoeksverslag in en je doet een presentatie. Het profielwerkstuk maak je in principe in tweetallen.

 

Begeleiding

Elk tweetal krijgt een vakdocent als begeleider. Leerlingen kunnen deze vakdocent inschakelen voor inhoudelijke begeleiding. Leerlingen nemen zelf initiatief in het maken van afspraken met de vakdocent. De procesbegeleiding vindt plaats bij Leren Leren.

 

Beoordeling profielwerkstuk

De beoordeling gebeurt op verschillende onderdelen:

DSC_0067De inhoud wordt beoordeeld door de vakdocent, het onderzoeksverslag wordt op verzorging en taalgebruik beoordeeld door de docenten van de vaksectie Nederlands. Het proces wordt samen door de vakdocent en de docent Leren Leren beoordeeld. De beoordeling van de presentatie wordt gedaan door aanwezige docenten, eventueel in samenspraak met een aanwezige externe expert.

De beoordeling vindt plaats via het beoordelingsgrid, zie hiervoor de documenten elders op deze pagina.

 

Contact