Leefstijl op !mpulse

Wat is leefstijl?
Het woord zegt het al een beetje: onder leefstijl verstaan we de manier van leven van iemand. Wanneer we het over leefstijl hebben bedoelen we een aantal pijlers die met elkaar van grote invloed zijn op iemands lichamelijke en geestelijke gezondheid. De pijlers zijn: bewegen, voeding, ontspanning, positief zelfbeeld, risicogewoonten en relaties opbouwen.

Aandacht hebben voor leefstijl vinden we belangrijk, want…
een leerling die goed in contact kan staan met zichzelf en zodoende happy kan zijn met zichzelf krijgt op die manier écht de kans om zich zowel binnen als buiten school zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Door te investeren in een gezonde en actieve leefstijl hopen we dat leerlingen niet alleen op school, maar ook daarbuiten de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Hoe wordt er aandacht gegeven aan leefstijl?
In het aanbod van !mpulse dat elke leerling krijgt vormt leefstijl een belangrijk thema binnen coaching. Zo zijn er verschillende coachlessen die ingaan op de eerder genoemde pijlers, maar vormt het ook een terugkerend onderdeel op het individuele leerplan van de leerling. Op die manier zal het altijd een onderwerp van gesprek zijn tussen coach, leerling en ouder.
Daarnaast worden er binnen de verschillende vaklessen ook koppelingen gemaakt met leefstijl. Sport & Spel is hierin een voor de hand liggend voorbeeld, maar denk bijvoorbeeld ook aan wiskunde waarbij je in de gymzaal door middel van games op onze (een interactieve wand) door te bewegen rekensommen op gaat lossen.
Gedurende het schooljaar worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de Leefstijldag, een dag met allerlei workshops zoals gezonde hapjes maken, e-games, theater en dans. Andere voorbeelden zijn: mindfulnesstrainingen die op school worden aangeboden in de speciaal hiervoor ingerichte ontspanruimtes, naschools sport- en spelaanbod en de mogelijkheid om namens !mpulse deel te nemen aan lokale en nationale evenementen voor sport of podiumkunst zoals Olympic Moves en Arts eXpression. Voor nog meer informatie m.b.t. Leefstijl, zie link rechts op deze pagina.

De leefstijldag is een van de leukste dagen van het schooljaar, er is zoveel keuze en je bent ondertussen ook nog eens gezond bezig voor jezelf! – Leerling !mpulse

Contact