Decanaat

Wat wil ik worden? Wat zijn mijn dromen? Wat moet ik daar voor gaan studeren? Welke vakken horen daar bij? Hoe ga ik dat allemaal betalen? Hoe moet ik dat allemaal regelen?

Om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding of een beroep moet daar bewust en goed over nagedacht worden. Er is niet alleen informatie nodig ‘van buiten’ (wat zijn de mogelijkheden?) maar ook inzicht ‘van binnen’ (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?) Het decanaat op !mpulse helpt de leerling hier bij.

De persoonlijke ontwikkeling staat vanaf jaar één centraal. Het werken aan competenties gebeurt dus continu. Zeker vanuit Setting en Community wordt de leerling gestimuleerd om zoveel mogelijk levensechte (werk)ervaring op te doen buiten de school. Deze ervaring in de onderbouw maakt het eenvoudiger om in leerjaar drie de keuze voor een profiel of sector te maken.

Via Leren Leren komt de leerling in aanraking met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Hier worden competentieontwikkeling gekoppeld aan de toekomstwensen. In leerjaar drie wordt gekozen welke sector of profiel het beste past bij de ambities. Hoe dit precies in elkaar steekt komt uitgebreid aan bod tijdens de lessen en wordt natuurlijk ook met de ouders gedeeld. De informatie die we gebruiken is eenvoudig te bereiken via de volgende links:

DSC_0109Het sectorformulier voor vmbo-t en de profielformulieren voor havo en vwo zijn elders op deze pagina te vinden.

Na de sector- of profielkeuze richt LOB zich steeds meer op de weg ná !mpulse. Wordt het studeren, een tussenjaar of wil de leerling misschien een diploma halen van een niveau hoger (havo of vwo)?

Voor advies, begeleiding of het maken van een afspraak kan de leerling en ouders terecht bij Ernesto (ELemke@pj.nl).

Contact