Decanaat

Wat wil ik worden? Wat zijn mijn dromen? Wat moet ik daar voor gaan studeren? Welke vakken horen daar bij? Hoe ga ik dat allemaal betalen? Hoe moet ik dat allemaal regelen?

Om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding of een beroep moet daar bewust en goed over nagedacht worden. Er is niet alleen informatie nodig ‘van buiten’ (wat zijn de mogelijkheden?) maar ook inzicht ‘van binnen’ (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?) Het decanaat op !mpulse ondersteunt de Coaches om  de leerling hier bij te helpen.

Persoonlijke ontwikkeling staat vanaf jaar één centraal. Het werken hieraan gebeurt daardoor continu. Met name vanuit Setting en Community wordt de leerling gestimuleerd om zoveel mogelijk levensechte (werk)ervaring op te doen – ook buiten de school. Deze ervaring in de onderbouw maakt het eenvoudiger om in leerjaar drie de keuze voor een profiel te maken.

Via Coaching komt de leerling in aanraking met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Hier wordt de competentieontwikkeling gekoppeld aan de toekomstwensen. In leerjaar drie wordt gekozen welke profiel het beste past bij de ambities, interesses en vaardigheden. Dit komt uitgebreid aan bod tijdens coaching en terug tijdens de portfoliogesprekken.

De profielkeuze havo-vwo is rechts op deze pagina te vinden. Hier staan ook de profielformulieren voor vmbo-t, havo en vwo.

Na de profielkeuze richt LOB zich steeds meer op de weg ná !mpulse. Wordt het studeren, een tussenjaar of wil de leerling misschien een diploma halen van een niveau hoger (havo of vwo)?

Voor advies, nadere informatie of specifieke vragen die niet via Coaching aan bod komen kunnen leerling en ouders terecht bij Lisa (llangenberg@pj.nl).

Contact