Coaching

Op !mpulse is iedereen lid van een coachgroep. Daarin zit je samen met ongeveer 20 leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Van maandag tot en met donderdag start deze groep samen de dag, begeleid door een vaste coach. Deze coach is jouw persoonlijke begeleider en eerste aanspreekpunt.

De coachgroepen starten altijd in een kring. De eerste drie jaar is dat dezelfde groep leerlingen bij dezelfde coach. De coachgroep is dan ook je eerste cirkel van vertrouwen. Hier kun jij je veilig voelen om te delen wat je bezig houdt of wat je dwars zit. De basisafspraak is dat wat in de kring besproken wordt, binnen de kring blijft.

De eerste drie jaar zit met dezelfde groep leerlingen bij dezelfde coach.

Naast de kring werk je, met de hulp van je coach en je ouders, heel bewust aan je persoonlijke ontwikkeling. Dit doe je door doelen op te stellen waar jij aan wilt werken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan beter plannen, voor een groep durven spreken of werken aan de samenwerking met anderen. Deze doelen stel je op aan het begin van een periode. Tussentijds bespreek je de voortgang met je coach of in de kring. Aan het eind van de periode kijk je samen met je coach en ouders terug op hoe het is gegaan. Dit doe je met behulp van ‘bewijsmateriaal’ wat je zelf hebt verzameld en in een speciale map stopt waar jij je ontwikkeling in bijhoudt: een portfolio.

De gesprekken met je ouders en je coach voer je vier keer per jaar. Op die manier krijgen jij, je coach én je ouders een goed beeld over hoe het met jou gaat.

Contact