Coaching

Op !mpulse is iedereen lid van een coachgroep. Daarin zit je samen met ongeveer 20 leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Van maandag tot en met donderdag start deze groep samen de dag, begeleid door een vaste coach. Deze coach is jouw persoonlijke begeleider en eerste aanspreekpunt.

De coachgroepen starten altijd in een kring. De eerste drie jaar is dat dezelfde groep leerlingen bij dezelfde coach. De coachgroep is dan ook je eerste cirkel van vertrouwen. Hier kun jij je veilig voelen om te delen wat je bezig houdt of wat je dwars zit. De basisafspraak is dat wat in de kring besproken wordt, binnen de kring blijft.

Waarom wij coachen

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?  Dat zijn bij coaching de belangrijkste onderzoeksvragen waar leerlingen mee aan de slag gaan. Coaching op !mpulse is gericht op het stimuleren van persoonlijke en cognitieve leerprocessen en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Wij richten ons daarvoor, zowel individueel als in de kring, op het versterken van de kwaliteiten van de leerling, het versterken van veerkracht en het omgaan met belemmerende overtuigingen en of gevoelens. Om dit te bereiken, maken we gebruik van reflectiegesprekken, modellen en werkvormen die samen zelfkennis, autonomie en zelfsturing bevorderen.

We ontwikkelen bij coaching sociale en maatschappelijke competenties, die we inzetten in de school én buiten de school.

Contact