Vraag en antwoord

Wat voor type kind is geschikt voor de onderwijsvisie van !mpulse?

Vanaf het eerste jaar bieden we al veel coaching en begeleiding aan. Hierbij wordt onder andere allerlei studie- en planningsvaardigheden aangeleerd, leerlingen hoeven dit dus nog niet te kunnen als ze op !mpulse komen.

We hebben door de jaren heen gemerkt dat leerlingen die niet intrinsiek (vanuit zichzelf) zijn gemotiveerd het erg lastig hebben op !mpulse. Bij een intake-gesprek wordt dan vooral ook gekeken naar de intrinsieke motivatie van een kind. Wat motiveert je? Waar liggen je passies?

Is er een wachtlijst?

Nee, we hanteren geen wachtlijst. Elke leerling die zich inschrijft voor !mpulse krijgt samen met de ouders wel een intake. Op basis van deze intake en de plaatsingswijzer wordt de leerling wel of niet geplaatst op !mpulse.

Ik heb gehoord dat jullie een maximaal aantal leerlingen hebben, klopt dit?

Nee, dit klopt niet. Elke leerling met een positieve intake en een positief advies op basis van de plaatsingswijzer is welkom bij ons.

Is !mpulse een huiswerk-vrije school?

Op !mpulse heb je veel tijd om aan je opdrachten te werken. Als je dit goed en efficiënt doet, hoef je thuis minder te doen. Wij zijn geen huiswerk-vrije school. Als je werk niet af is, moet je thuis dingen doen.

Wat doen jullie met toptalenten?

Voor school heb je vaak veel te doen in je vrije tijd en dan komt het werken aan een talent (toneel, sport, dans, enzovoort) nog al eens in het gedrang, vooral wanneer je het op hoog niveau beoefent.

Op !mpulse vinden we het belangrijk dat jij alle ruimte krijgt om jouw talent te ontwikkelen. Samen met je coach ga je passende afspraken  maken zodat je schoolwerk zo goed mogelijk kunt combineren met jouw talent.

Ik heb nog een vraag, maar die staat er niet bij. Wat nu?

Stuur een mailtje naar Ralph: RdeJong@pj.nl.

Contact