Kwaliteit/Scholen op de Kaart

We hechten op !mpulse veel waarde aan feedback. We willen een open school zijn, waar iedereen aan kan meebouwen. We proberen zo veel mogelijk met elkaar in gesprek te zijn: leerlingen, ouders en team. Daarnaast nemen we elk jaar diverse enquêtes af onder leerlingen en ouders. We houden de kwaliteit van ons onderwijs op die manier nauwgezet in de gaten.

We nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan onze school.

Vanuit transparantie publiceren we de resultaten op Scholen op de kaart. Alle middelbare scholen in Nederland zijn hier te vinden en met elkaar te vergelijken.

Contact