Contact

Adres

Piter Jelles !mpulse
Douwe Kalmaleane 4
8915HA Leeuwarden
058-8801 680

Contactpersonen

Directie

Ralph de Jong Email: rdejong@pj.nl

Telefoonnummer: 058-8801 683

AAN- AFWEZIGHEIDS-REGISTRATIE 2020-2021 VANUIT DE HUIZEN

Ziekte en (on)geoorloofde afwezigheid.
Een ziekmelding of het doorgeven van afwezigheid gaat op !mpulse via de e-mail. Bellen met !mpulse om een leerling ziek of af te melden kan niet. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen via een emailadres (zie hieronder) per huis schriftelijk de afwezigheid doorgeven aan school. Het is hierbij van belang dat ouder(s) en/of verzorger(s) dagelijks laten weten of de ziekmelding nog actueel is. In de mail is het noodzakelijk om de naam+ achternaam van uw kind en reden van verzuim of ziekte te vermelden. Leerlingen onder de 18 jaar mogen zelf geen ziekmeldingen doorgeven.

Expeditie@ovofn.nl
Avontuur@ovofn.nl
wenw@ovofn.nl
Aandacht@ovofn.nl

Administratie

Wilma Meines
wmeines@ovofn.nl
Telefoonnummer: 058-8801 681

Decanaat

Lisa Langenberg
llangenberg@pj.nl

Contact