Community

Op !mpulse vormen we met elkaar een community. Iedereen hoort bij de community: leerlingen, teamleden en ouders. Binnen de community passen we op elkaar, denken we aan elkaar en leren we met en van elkaar.

De community van !mpulse is een veilige omgeving waarbij je jezelf kunt zijn. Iedereen is welkom om te zijn wie hij of zij wilt zijn!

Binnen de community van !mpulse mag je jezelf zijn!

Binnen de community heb je ook verantwoordelijkheden. We verwachten van iedereen dat je respectvol met anderen om gaat en ook dat je je inzet voor de community. Het inzetten voor de community kun je onder andere bij commissies doen.

We hebben verschillende soorten commissies, paar voorbeelden:

Elke commissie heeft zijn eigen rol binnen de school. De horecacommissie zorgt voor de lunch, de kunstcommissie werkt aan kunst in de school en de ontvangstcommissie doet rondleidingen en organiseert de open dag. Bij de sportcommissie ben je zelf veel aan het sporten, maar organiseer je ook de sportdagen of andere sportactiviteiten voor de school.

Elk half jaar moet je solliciteren voor een commissie. Je geeft dan aan in welke commissie je wilt zitten en je  geeft aan wat je er wilt leren. De centrale commissie deelt vervolgens iedereen in.

Als je langer onderdeel bent van een commissie kun je senior-lid worden. Je kunt dan leiding geven aan een commissie.

Contact