Leergebieden en vakken

Op !mpulse leer je dingen voor jezelf en niet voor de leraar of de school.

!mpulse heeft een driejarige heterogene onderbouw VMBO-TL, HAVO, VWO met een niveau-advies voor de eindexamenroute eind leerjaar 3. Op deze pagina staan alle leergebieden en vakken kort toegelicht. 

 

Kunst & Cultuur

Van poster tot film, van games tot modeontwerpen, alles wat maar met kunst, design of vormgeving te maken heeft kun je hier leren én….je mag het altijd combineren met andere vakken! Kortom, dit is een vak waar je op heel veel verschillende manieren aan je creativiteit kunt werken. Tijdens het vakmoment zijn er soms verplichte instructiemomenten of workshops. Ook gaan we ieder jaar naar een evenement of voorstelling. De uitdaging is echter aan jou om zoveel mogelijk eigen initiatief te nemen. In goed overleg kan bijna alles!

 Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst zijn.

Mens & Natuur

Mens en natuur is een vak waarbij gebruik wordt gemaakt van drie nieuwe vakken: biologie, scheikunde en natuurkunde. Zo leer je bij mens en natuur hoe de wereld er uit ziet en hoe bepaalde processen werken. Zo kom je in de puberteit terecht, een levensfase waar iedereen in komt te zitten, maar hoe ga je hier mee om? Naast het menselijk lichaam leer je over al het leven op aarde.  Ook wordt er gekeken hoe bepaalde dingen werken in het dagelijks leven, zoals elektriciteit of vuur. Bij veel van de onderwerpen die behandeld worden bij mens en natuur kunnen proefjes worden gedaan, zo kun je zelf experimenteren en de wereld ontdekken.

Zo kom je in de puberteit terecht, maar hoe ga je hier mee om?

Sport & Spel

Op alle scholen in het voortgezet onderwijs is gymnastiek een verplicht vak met als veel gebruikte naam Lichamelijke Opvoeding. Op !mpulse vinden wij bewegen ook belangrijk, alleen staat bij ons Sport&Spel op je rooster. Veel onderdelen komen overeen, maar er is meer. Daarnaast kun je extra bewegen als lid van de SportCommunity. Wanneer je buiten schooltijd veel sport, kunnen we je ondersteunen school en sport op elkaar af te stemmen door ons topsportbeleid. Het schoolplein nodigt ook uit om lekker te bewegen.

BSM – LO2

BSM en LO2 biedt ten opzichte van LO1 (oftewel het huidige programma Sport & Spel) zowel verdieping als verbreding. Het lesprogramma is vooral praktisch van aard, veel leren door samen te doen! Leerlingen leren met en van elkaar. Verdieping betekent dat onderdelen die bij Sport & Spel in het aanbod zitten verder verdiept worden. Verbreding houdt in dat nieuwe en andere onderdelen (dan bij Sport & Spel) worden aangeboden. Voorbeelden zijn klimmen, skiën, tennis en zeilen.
Behalve praktijk wordt 30% van het eindcijfer ook bepaald door theorie. Hierbij hoort ook een boek (een methode) en kan je denken aan de achtergrond van bewegen in relatie tot gezondheid (o.a. EHBO), de samenleving en regelende rollen. De theorie wordt vaak direct in de praktijk toegepast. Leerlingen geven hierin o.a. les aan elkaar, aan een externe doelgroep (bijvoorbeeld basisschoolkinderen) en organiseren ze sportieve evenementen zoals een toernooi of een sportdag of gaan ze aan de slag met voeding- en trainingsschema’s.
Leerlingen die BSM / LO2 gaan doen zullen hiervoor ook letterlijk de school uit gaan. Enerzijds omdat niet al het aanbod op school te realiseren valt, denk aan bijvoorbeeld watersport en sneeuwsport, en anderzijds omdat leerlingen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan en toe te werken naar sportieve evenementen zoals het BSM Kamp, Loop Leeuwarden en Olympic Moves.

!mpulse en bewegen is een match!

Leren leren

DSC_0061Wat is jouw manier van Leren? Op welke manieren kun je het beste leren? Wat hebben hersenen, bewegen en voeding met leren te maken? Dat ga je allemaal ontdekken bij Leren Leren gedurende het eerste leerjaar op !mpulse.  Tijdens deze lessen wordt de manier van werken op !mpulse duidelijk uitgelegd, je wordt geholpen met plannen, het maken van een individueel leerplan en het aanleggen van een portfolio. Je gaat ontdekken hoe je je hersenen het beste kunt gaan gebruiken om nog meer en beter te leren. Dit doen we bijvoorbeeld door te leren jongleren, mindmappen, elkaar dingen te leren, op onderzoek te gaan naar hoe jij het beste leert en nog veel meer. Woordjes leren, samenvattingen maken, concentratieoefeningen en onderzoeken wat jouw manier van leren is. Daardoor hopen we dat je goed “Leert” leren, maar voor als dat leren ontzettend leuk is en op vele manieren kan.

We gaan onder andere jongleren, mindmappen en elkaar dingen leren.

Mens & Maatschappij

DSC_0019In de onderbouw maken jullie kennis met het leergebied Mens & Maatschappij. Je werkt aan leerdoelen die te maken hebben met geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Alle niveaus zitten door elkaar, je mag met iedereen samenwerken. Je gaat tijdens Mens & Maatschappij vooral werken aan onderzoeksvaardigheden. Per periode lever je twee onderwerpen in, dit mag in de vorm van een verslag maar je mag bijvoorbeeld ook een muurkrant of een filmpje maken. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en om te werken vanuit jouw passie.

Alle niveaus zitten door elkaar, je mag met iedereen samenwerken.

Wiskunde

Wiskunde is een nieuw vak als je naar de middelbare school gaat. Het is namelijk wat anders dan rekenen! Bij wiskunde ga je aan de slag met het oplossen van problemen. Bij wiskunde werk je veel op de computer, super handig want de computer kan alles (inclusief tussenstappen) voor je nakijken. Naast computerwerk ga je ook aan de slag met praktische opdrachten. Je bouwt bijvoorbeeld je eigen droomschool op schaal en je gaat je verdiepen in de geschiedenis van de wiskunde. Omdat de computer veel voor jou nakijkt, heb je altijd een “docent” in de buurt die vertelt of je op de goede weg zit.

Je doet veel op de computer, maar je gaat bijvoorbeeld ook je eigen droomschool op schaal bouwen.

Nederlands

Taal is het gereedschap dat je nodig hebt om de dingen te doen die je leuk en belangrijk vindt: kletsen met vrienden, whatsappen, films kijken of misschien zelfs het lezen van een spannende liefdesbrief. Naarmate je ouder wordt, heb je dit gereedschap steeds vaker nodig. Je geeft bijvoorbeeld een mondelinge presentatie over iets wat jij heel interessant vindt. Stel dat je nieuwe telefoon zonder reden kapot gaat, dan wil je vast een nieuwe. Maar hoe overtuig je de fabrikant om een nieuwe te leveren? Schrijf je dan een kwade brief of zijn er nog andere manieren? En hoe schrijf je een grappige liedtekst voor de band die je net hebt opgericht? Moet die tekst dan rijmen en op welke manier? Welke taalvragen ontstaan en welke antwoorden daarbij horen, dat hangt van jouw interesses af. Door te bewijzen dat je de antwoorden zoekt en vindt, bijvoorbeeld door die mooie liedtekst te laten beoordelen, haal je de leerdoelen die bij het leergebied Nederlands horen. De tutor van het leergebied Nederlands is jouw persoonlijke gids die een kompas in handen heeft, als jij dat nodig hebt.

Taal is het gereedschap dat je nodig hebt om de dingen te doen die je leuk en belangrijk vindt.

Fries

DSC_0060 (Medium)Yn Fryslân hawwe wy twa offisjele talen: Nederlânsk en Frysk. Yn de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis is Frysk ferplicht. Dat is ek op !mpulse it gefal. Wy fine it hiel belangryk dat ek dit fak oanslút by wa’st bist. Dat wol sizze dat wy sjogge nei dyn taalachtergrûn. Is Frysk dyn earste of dyn twadde taal? Of is Frysk foar dy miskien wol in frjemde taal? Sa witte wy hoe’t wy dy it bêste Frysk jaan kinne. En dat dogge wy fansels op in ‘!mpulse manier’. Dat wol sizze dat wy it Frysk safolle mooglik kombinearje mei bygelyks learplein, setting, minske en natoer en minske en maatskippij. Ek fine wy it belangryk datsto mear learst oer wat Fryske kultuer ynhâldt en dyn eigen plak yn ús meartalige maatskippij. Hoe dogge wy dat? Miskien giest wol op ekskurzje nei Omrop Fryslân, of dochst in ynterfiew by Tresoar, of miskien dochst in ûndersyk nei de skiednis fan it skûtsjesilen of sikest út wêr’t oare  meartalige plakken binne yn Europa. Dus doch dyn eigen !mpulse-koers yn it Frysk!

 

Dyn eigen !mpulse-koers yn it Frysk!

Engels

Bij de lessen wordt zo veel mogelijk Engels gesproken. In jaar 1 spreken we nog met ondertiteling, vanaf jaar 2 volledig. Het onderdeel grammatica wordt wel in het Nederlands uitgelegd. In de onderbouw, leerjaar 1, 2 en 3, maken we gebruik van de methode Stepping Stones. Je hebt de keuze om uit het boek of vanaf je laptop te werken. Er is in elk geval genoeg oefenmateriaal! Op de computer ga je sowieso bezig met luistervaardigheden, filmpjes op Youtube, spelletjes en energizers. Uiteindelijk beoefen je zoveel mogelijk de vaardigheden in het Engels. Zo laat je aan je docent zien hoe je jezelf verbeterd hebt.

Je hebt de keuze om of uit een boek of vanaf je laptop te leren.

Frans

DSC_0059Bonjour à tous!

Frans is de enige “nieuwe” taal die je in de eerste klas krijgt. Dat is heel fijn, want dat betekent dat iedereen even goed in Frans is. We werken in de onderbouw met boeken en met digitaal materiaal. Dit digitale materiaal is erg handig, want je kan er beluisteren hoe mooi al die gekke woorden en zinnen in het Frans horen te klinken. Je kan er extra oefenen en bovendien wordt de grammatica in het Nederlands uitgelegd door een mevrouw die nooit te moe wordt om haar verhaal nog een keer te vertellen…  Naast het boek en de site, die gebruikt worden als basis, wordt er ook allerlei ondersteunend en aanvullend materiaal gebruikt, zoals filmpjes van YouTube, wrts, leuke Franse sites, spelletjes en liedjes. Twee keer per jaar maak je je eigen Franse filmpje.

Je zal zien dat je rond de Kerst al een aardig woordje Frans spreekt!

Ici, on parle français…

Duits (vanaf jaar 2)

Het buurland Duitsland, is niet alleen voor veel Nederlanders het favoriete vakantieland, maar ook een belangrijke handelspartner. Duitsland heeft een rijke historie en heeft veel grote componisten, filosofen, schrijvers en wetenschappers voortgebracht. Als je op !mpulse komt, krijg je in de tweede klas het vak Duits. Je merkt dan al snel, dat je deze taal al behoorlijk begrijpt. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de Nederlandse en de Duitse taal zijn broer en zus van elkaar. Dat maakt, dat je tekstjes en filmpjes al goed kunt volgen De eerste lessen staan in het kader van ’Landeskunde’, je maakt dan verschillende posters, o.a. een met plaatjes van allerlei Duitse producten. Na de eerste lessen wordt er o.a. in carrousel gewerkt. Dit betekent, dat de groep (met alle niveaus) in drieën is opgedeeld en iedere 25 minuten van een van de docenten een vaardigheid krijgt aangeboden. Iedere periode werk je met een centraal thema en maak je een werkstuk. In de derde klas werk je ook iedere periode aan een thema. Per thema zorg je ervoor, dat alle vaardigheden aan bod komen. Je sluit de periode af met een presentatie in het Duits!

Je merkt als snel dat de Nederlandse en Duitse taal op elkaar lijken, het zijn broer en zus van elkaar.

Praktijkeducatie

“Praktijkeducatie: een bovenbouw vak waarbij je proeft aan wat “onderwijs” is. Je leert over allerlei beroepen die iets met onderwijs te maken hebben zoals de kinderdagopvang, basisonderwijs maar ook boswachter, je gaat stage lopen bij een beroep naar keuze en een product ontwerpen voor het onderwijs. In samenwerking met hogescholen en andere opleidingen bereid je je voor op jouw studiekeuze en bouw je een groot netwerk op. Je gaat verder met vaardigheden die je in de onderbouw ook al geoefend hebt: je reflecteert op jouw passies, jouw valkuilen en jouw idealen. Je gaat presenteren en werken aan een brede vorming. Al deze vaardigheden zijn van toegevoegde waarde, ook als je besluit niet een onderwijs gerelateerde opleiding te doen. Ook ga je op buitenlandreis waar je je oriënteert op internationaal onderwijs, en je krijgt daarbij ruimte om vorm te geven aan je eigen ontwikkeling. Het vak wordt gegeven aan leerlingen van leerjaar 4 en is voor de havo onderdeel van het combinatiecijfer op je uiteindelijk eindlijst. Voor havo en vwo geldt dat het vak een “extra vak” is. Voor de havo is dit dus jouw 8e vak. En voor het vwo het 9e vak. Voor vwo telt dit vak niet mee bij het eindexamen.” 

 

Contact