Werken bij !mpulse

!mpulse Leeuwarden leidt op tot een vmbo-t-, havo- of vwo-diploma en een competentiecertificaat. We zijn een hechte leer- en leefgemeenschap, waarbij aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling centraal staat, zowel voor leerlingen als teamleden.

We zijn een dialooggerichte leeromgeving. Dat betekent dat we ons dagelijkse werk structureel afstemmen op de vragen, de coach-, begeleidings- en opleidingsbehoefte van de leerlingen. De dialoog tussen leerlingen, teamleden en ouders is gericht op vakkennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor is onze school continu in ontwikkeling. Door wat goed werkt te verbeteren en met nieuwe dingen te experimenteren, sluiten wij niks uit: wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.

Vacatures !mpulse

!mpulse is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Optimale voedingsbodem

Om de leerroute van de leerling slagvaardig te kunnen begeleiden, zijn eigenschappen als ondernemerschap, doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit onmisbaar.

Daarnaast luisteren we goed naar elkaar. Communicatie tussen leerlingen, collega’s en ouders is de basis voor optimale samenwerking. De omgang met elkaar is open en respectvol waarin vertrouwen naar elkaar gegeven wordt. Het zijn deze ‘in de praktijk’ ontstane cultuuraspecten die mede onze identiteit vormen. De organisatiestructuur is plat en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Bij !mpulse werken leerlingen en teamleden hecht samen.

Bij !mpulse krijg je als teamlid vertrouwen en verantwoordelijkheid om je talenten creatief en krachtig in te zetten. Je werkt samen in een hecht team waar het eigenaarschap en de motivatie groot is om samen het maximale uit leerlingen en het team te halen. De ruimte om als mens met al je passies en talenten jezelf te ontwikkelen, is een mooie voedingsbodem om te groeien.

Van teamleden bij !mpulse verwachten we daadkracht, verbeeldingsvermogen, hoffelijkheid en moed om in gezamenlijkheid een cultuur te creëren, om het maximale uit de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en teamleden te halen.

Contact