3 oktober 2015

Impulse Lustrumrap (behind the scenes)

Het opnemen van de !mpulse Lustrum-rap, met uiteraard alle struggles van een rapper..

Contact