!mpulse voor dummies

Bij het vak Leren Leren hebben eerste- en tweedejaars leerlingen de opdracht gekregen om een !mpulse voor dummies-product te maken. De uitwerkingsvorm stond vrij, als het maar uitlegt wat !mpulse is en waar we voor staan.

Twee erg mooie en inhoudelijk sterke uitwerkingen willen we graag met jullie delen.

Contact