Privacyverklaring

Privacyverklaring OSG Piter Jelles

Via het contactformulier op de (school)website(s) van OSG Piter Jelles worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Piter Jelles acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en niet verstrekt aan derden.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Piter Jelles is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u een contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of gegevens achterlaat m.b.t. de kaartverkoop van Arts eXpression, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw: – Naam – E-mailadres – In sommige gevallen een telefoonnummer

Hotjar

Voor het optimaliseren van onze websites maken wij gebruik van Hotjar. Daarom zijn de privacyvoorwaarden van Hotjar van toepassing op het gebruik van onze websites. Deze zijn te lezen via: https://www.hotjar.com/privacy

Anonieme gegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelen we gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Piter Jelles haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Postadres:  

Postbus 9002

8903 LA Leeuwarden

Bezoekadres:

Elzenstraat 5

8924 JN Leeuwarden

E-mail: info@pj.nl

Telefoon: 058 – 8801100

Vragen over de website?