9 juni 2016

Vanmiddag was er een feestelijke bijeenkomst op Montessori High School, in het kader van Internationalisering.

Vanmiddag was er een feestelijke bijeenkomst op Montessori High School, in het kader van Internationalisering. 9 leerlingen uit klas 4 havo gaven een presentatie over hun activiteiten in het kader van het project, wat in het teken stond van de vluchtelingenproblematiek. De presentaties werden bijgewoond door burgemeester Ferd Crone, een klas van ISK Leeuwarden, een afgevaardigde van vluchtelingenwerk, de leerlingen van Montessori High School en Wiebe Wieling, voorzitter van het College van Bestuur van Piter Jelles.

Contact