10 oktober 2016

Stel je kandidaat voor de Medezeggenschapsraad!

Medezeggenschap = samen een beetje baas zijn!

Bij Piter Jelles vinden we het van belang dat iedereen die een rol heeft in de school kan meepraten over de zaken die spelen; dus ook de leerlingen! Je kunt in de MR komen door hiervoor gekozen te worden. Momenteel komt de MR van Piter Jelles één leerling tekort en daarom wordt er een tussentijdse verkiezing gehouden.

Wil jij graag meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen bij Piter Jelles?

Je kunt je kandidaat stellen tot en met 28 oktober 2016 via het e-mailadres:
MR-secretariaat@pj.nl

Lever bij je kandidaatstelling de volgende gegevens aan:

Wat is medezeggenschap?

Wat is medezeggenschap eigenlijk? Het woord medezeggenschap bestaat uit twee woorden, namelijk mede, wat samen betekent, en zeggenschap, wat inspraak of beslissen betekent. Kortom, medezeggenschap betekent dat je samen inspraak hebt en samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt dat erop neer dat niet de schoolleiding alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en ook scholieren mee mogen praten. De mening van scholieren is dus minstens zo waardevol als die van ouders, docenten en zelfs de schoolleiding! Dat jij als leerling mee beslist over hoe zaken op jouw school geregeld zijn is erg belangrijk. Het onderwijs is er namelijk voor jou, de leerling! En leerlingen zijn dé ervaringsdeskundigen als het op schoolzaken aankomt, nietwaar?

Medezeggenschap bij Piter Jelles

We hebben bij Piter Jelles twee soorten Raden: de deelraad (dMR) op schoolniveau en de Medezeggenschapsraad (MR) op bovenschools niveau. In de MR bij Piter Jelles zitten 2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden. Zij houden zich bezig met thema’s die meerdere of alle scholen van Piter Jelles aangaan, zoals de manier waarop het geld wordt uitgegeven (begroting). De MR vergadert met het College van Bestuur. De MR mag (mee)beslissen over het beleid of een advies uitbrengen. Dat verschilt per onderwerp.

Een paar belangrijke punten uit de statuten/reglementen zijn:

Contact