7 februari 2017

MR Piter Jelles zoekt kandidaat

De medezeggenschapsraad van OSG Piter Jelles is op zoek naar een kandidaat in de medezeggenschapsraad. In april 2017 eindigt de zittingstermijn van de huidige vier MR-leden van de personeelsgeleding. Ben jij een medewerker van Piter Jelles en vind je het belangrijk om de belangen van je collega’s te behartigen, samen te werken aan kwaliteit van onderwijs en organisatie en invloed te hebben op het beleid van Piter Jelles?

Lees dan hier meer: www.piterjelles.nl/medezeggenschap 

 

Contact