10 juli 2017

Campus Kollum wordt gebouwd!

We kijken vol enthousiasme naar alles wat er komen gaat met betrekking tot de nieuwbouw!
Benieuwd naar het ontwerp van de nieuwe huisvesting? Bekijk hier het filmpje!

Campus Kollum wordt gebouwd!

In oktober 2016 ondertekenden de bestuurders van Lauwers College, Stichting Bibliotheken Noord Fryslân, Stichting Gemeenschapscentrum De Colle, de gemeente Kollumerland en OSG Piter Jelles een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Campus Kollum. In dit nieuwe multifunctionele centrum wordt !mpulse Kollum gehuisvest. Een mooie ontwikkeling want een nieuwe, moderne huisvesting biedt veel kansen voor onze school!

Voorbereidingen op de bouw

De voorbereidingen van de daadwerkelijke bouw van het nieuwe multifunctionele centrum in Kollum zijn na ondertekening van de overeenkomst getart. De Stichting Campus Kollum, die aansluitend daaraan werd opgericht, heeft vervolgens een keuze gemaakt uit de plannen van eerder geselecteerde partijen voor de nieuwbouw. Daar is een prachtig ontwerp uitgekomen dat op vrijdag 7 juli 2017 gepresenteerd is in de raadszaal van het gemeentehuis in Kollum.

Tijdelijke huisvesting tijdens bouwperiode

Het ontwerp is klaar en dat betekent dat het tijd is voor de voorbereidingen van de bouw van de Campus Kollum. De Campus wordt gehuisvest op de huidige locatie van onze school, !mpulse Kollum. Met ingang van januari 2018 wordt er daarom eigen tijdelijke huisvesting voor onze school gerealiseerd op het terrein van het Lauwers College in Kollum. Ons huidige schoolgebouw wordt aan het einde van dit kalenderjaar gesloopt, daarna kan er daadwerkelijk gebouwd gaan worden aan de nieuwe huisvesting waar we samen met het Lauwers College, de Colle en de bibliotheek na de zomer van 2019 in gaan trekken.

Samen leven, samen wonen

De teams van Lauwers College Kollum en Piter Jelles !mpulse Kollum zijn de afgelopen periode, onder leiding van externe deskundigen, bezig geweest met een proces van kennismaken en hebben samen nagedacht over een pedagogisch-didactische visie op het samen wonen en samen leven binnen Campus Kollum. Hierover is nauw overleg geweest met de verschillende medezeggenschapsorganen. Er zijn mooie ideeën ontstaan over de invulling van de gezamenlijke huisvesting. Die ideeën gaan we de komende tijd samen met ouders/verzorgers, leerlingen en medegebruikers verder ontwikkelen. De voortgang hiervan wordt gedurende het schooljaar via verschillende kanalen aan leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen gecommuniceerd.

Wij als !mpulse Kollum

Natuurlijk blijft de manier waarop wij op onze school onderwijs vormgeven, waarbij we vanuit een unieke pedagogische visie toewerken naar een diploma met méér waarde, ook in de nieuwe tijdelijke huisvesting en straks in de Campus bestaan. We blijven onze leerlingen stimuleren in de ontwikkeling van zijn of haar talenten, vaardigheden en creativiteit. Het is onze ambitie om iedere leerling uit te dagen in die talenten, daar bieden we – ook na 2019 – volop de ruimte voor.

Contact