16 april 2018

Eindexamenleerlingen !mpulse Kollum organiseren unieke kunstexpositie

!mpulse Kollum heeft een unieke kunstexpositie georganiseerd in Burgum als afsluiting van het examenvak kunst. Vandaag, 16 april 2018, om 19.00 uur wordt de expositie geopend door een openingsact van één van de examenleerlingen.

Ieder jaar organiseren de examenleerlingen kunst van !mpulse Kollum een eindexamenexpositie. Dit jaar zijn op 16 april de kunstwerken van de examenleerlingen van vmbo-t 4 en 5 havo te zien in de oude Melkfabriek te Burgum. De expositie is vrij toegankelijk en te bewonderen van 19.00 uur tot 21.00 uur aan de Burgermerdaam 28 in Burgum.

Contact