22 mei 2018

Proef inzien eindexamenwerk

Tijdens deze eindexamenperiode starten wij met een proef onder vier scholen van onze scholengemeenschap. Dalton Dokkum, De Foorakker (St.-Annaparochie), De Dyk en !mpulse Leeuwarden geven eindexamenleerlingen een paar dagen na het eerste tijdvak al de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun prestaties. Ze doen dit door middel van het bekendmaken van het puntenaantal na de eerste correctie. Dit gebeurt tijdens een gesprek tussen leerling en mentor/coach. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het bespreken van een cijferlijst, maar om het aantal punten dat is gescoord per examen. Op basis van dit gesprek kan een leerling vervolgens een afspraak maken met een vakdocent om een gemaakt examen in te zien en te bespreken. Door leerlingen vroeg inzicht te geven in hun prestaties, hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden op een herexamen. Wij vinden de proef passend in de huidige tijd, waarin van leerlingen wordt verwacht dat ze steeds meer zelf de regie voeren over hun leerproces. De eindexamenleerlingen van de vier scholen van OSG Piter Jelles ontvangen vandaag een brief over de proef.

Inzicht in prestaties vanuit school

In het voortgezet onderwijs maken alle leerlingen in het laatste leerjaar het Centrale Eindexamen (CE). Het CE wordt nagekeken door de vakdocent van de klas (1e correctie) en daarna door een vakdocent van een andere school (2e correctie). Uiteindelijk wordt op de dag dat de landelijke normering bekend wordt gemaakt, de uitslag aan de leerlingen bekend gemaakt. Leerlingen kunnen zelf door middel van een correctievoorschrift, wat op de dag van het examen online verschijnt, een inschatting maken van hun scores. Dit blijft echter een inschatting. Bij OSG Piter Jelles is het initiatief ontstaan om een proef te doen waarbij de gescoorde punten, volgens de beoordeling van de eerste corrector, met de leerling worden besproken. Vervolgens kan een leerling het initiatief nemen om een afspraak met een vakdocent te maken. Met de vakdocent kan het examen worden bekeken en besproken. Ook kan de leerling een kopie van het gemaakte examen krijgen. Het is overigens niet verplicht voor leerlingen om mee te doen aan deze proef. Ze kunnen zich, als ze hier behoefte aan hebben, na het eerste tijdvak aanmelden voor een gesprek over hun puntenscore. Ook hierin ligt de regie bij de leerling.

Officiële uitslag eerste tijdvak en start tweede tijdvak

Pas na een tweede correctieronde en de bekendmaking van de normering volgt de officiële uitslag van de eindexamens. Dit jaar is dat op 13 juni a.s. Op 18 juni start dan alweer het tweede tijdvak. De werkwijze van OSG Piter Jelles verlengt de voorbereidingstijd op het tweede tijdvak dus aanzienlijk. Bovendien zorgt het ervoor dat leerlingen minder lang in spanning hoeven te zitten, omdat zij tussentijds al meer duidelijkheid hebben gekregen.

Contact