5 juni 2018

Leerlingen van de MR overhandigen leerlingenstatuut aan College van Bestuur

Leerlingen van de Medezeggenschapsraad van onze scholengemeenschap hebben afgelopen donderdag een leeswijzer van het leerlingenstatuut van Piter Jelles aan het College van Bestuur overhandigd. Het nieuwe leerlingenstatuut geldt voor alle scholen van Piter Jelles. Manon en Bernard hebben een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen hiervan, waarvoor het College van Bestuur hen hartelijk bedankt.

Contact