26 maart 2019

Eindpresentatie Uur Literatuur

Kennis en begrip van literatuur levert zelfbegrip, inlevingsvermogen en verbeeldingscapaciteit op. Vanuit die overtuiging heeft !mpulse Kollum het vakoverstijgende ‘Uur Literatuur’ in het leven geroepen. De afgelopen 20 weken zijn bovenbouwleerlingen havo en vwo intensief en met een brede invalshoek bezig geweest met literatuur en haar geschiedenis. Op donderdag 28 maart wil de middelbare school de opbrengsten delen met ouders en andere belangstellenden.

Bij Uur Literatuur bieden de vakken Engels, Duits en Nederlands gezamenlijk literatuurgeschiedenis aan, in verband met de vele raakvlakken. Tijdens de bijeenkomst op 28 maart worden drie presentaties op een interactieve wijze uitgelicht. Ook kunnen de aanwezigen na het plenaire programma een expositie met eindproducten van de leerlingen bekijken.

De presentatie (met vrije inloop) vindt plaats bij !mpulse Kollum, Johannes Bogermanstraat 23 in Kollum.

Programma:

14.15 uur: ontvangst met koffie/thee

14.30 uur: welkomstwoord en uitleg Uur Literatuur

14.45 uur: interactieve eindpresentaties

15.15 uur: expo met eindproducten

16.00 uur: afsluitingContact