12 september 2019

Leerlingen !mpulse nemen Provinciehuis over voor project Tienskip

Burgemeester Buma geeft startschot voor levensechte leerervaring van leerlingen !mpulse in de politiek

Op vrijdag 6 september was het Provinciehuis van 8:30 tot 12:00 uur overgenomen door 150 leerlingen van !mpulse, school van OSG Piter Jelles in Leeuwarden. Tijdens deze projectdag van Stichting Tienskip gingen de leerlingen aan de slag met de lokale politiek aan de hand van onderwerpen die zij zelf belangrijk vonden. Ze werden begeleidt door een tafelheer. Dit is een expert uit de politiek of het bedrijfsleven. Doelstelling van Tienskip is om jongeren meer te betrekken bij de (lokale) politiek en aan ze mee te geven hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen. Het startschot voor het project werd om 8.30 uur gegeven door burgemeester Sybrand Buma.

Lees ook: .https://leomiddelse.nl/jongeren-nemen-provinciehuis-over/

Contact