26 september 2019

Passie voor koken levert mooie samenwerking op

Leerlingen van De Brêge en studenten van de NHL Stenden Hogeschool hadden op de ouderavond op di. 24 september een buffet gemaakt. Dit buffet is ontstaan uit een mooie samenwerking tussen de studenten van NHL Stenden Hogeschool (opleiding Zorg en Welzijn) en de leerlingen van De Brêge (opleiding BAS/KAS, bedieningsassistent en keukenassistent). Naast de mooie verbinding die ontstond door het koken werd er natuurlijk ook optimaal genoten door de studenten, leerlingen, ouders én docenten.

Contact