16 oktober 2019

Boost (techniek)onderwijs NO-Friesland door verbinding

Het techniekonderwijs in Noordoost-Friesland staat aan de vooravond van een flinke impuls. Hierbij gaan het gehele onderwijsveld en het bedrijfsleven in de regio nauw samenwerken. ,,Verbinding is broodnodig om het doel te bereiken.”

Bij het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) staan innovatie en versterking van de vmbo-opleidingen centraal. Ook is er een rol weggelegd voor het basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een centrum voor toptechniek in Dokkum zal als broedplaats gaan dienen. Het centrum wordt onderdeel van een omvangrijk netwerk waarin tal van organisaties en bedrijven zijn vertegenwoordigd.

In het plan voor Sterk Techniek Onderwijs, dat momenteel ter goedkeuring bij een beoordelingscommissie ligt, zijn partners uit de hele regio betrokken. Aan technisch personeel is momenteel en in de toekomst grote behoefte. Het bedrijfsleven heeft veel belangstelling voor het project STO. Door goed samen te werken kan er iets moois ontstaan, is de overtuiging van de participanten. ,,Maar dan moeten er wel verbindingen worden gemaakt.”   

Dat verbinding tot prachtige resultaten kan leiden, is overduidelijk geworden bij de Campus Kollum. In de campus, die afgelopen weekend tijdens de open dag circa tweeduizend belangstellenden over de vloer kreeg, werken tal van partijen samen. De beide middelbare scholen Lauwers College en Piter Jelles !mpulse Kollum , cultureel centrum De Colle en de bibliotheek zitten onder één dak in de schitterende accommodatie.

De Campus Kollum was maandagmiddag het decor van een werkbezoek van het Friese Tweede Kamerlid Harry van der Molen. De parlementariër sprak er met bestuurders en directeuren van het Lauwers College en Piter Jelles. Van der Molen – geboren in Kootstertille, opgegroeid in Damwâld en woonachtig in Leeuwarden – toonde zich onder de indruk van de campus. ,,Dit is een hartstikke mooi gebouw. Deze totaalformule is heel slim”, stelde de politicus over het creëren van combinaties in gebieden die te maken hebben met krimp.

De krimp was naast de samenwerking in de campus en het techniekonderwijs in de regio één van de gespreksitems. Bestuurder Geert van Lonkhuyzen van het Dockinga College gaf aan de hand van de dalende prognoses over de leerlingenaantallen de ernst van het vraagstuk aan. ,,Het in stand houden van het onderwijsaanbod vormt de grootste uitdaging”, aldus Van Lonkhuyzen. ,,Hoe lang is nog acceptabel dat leerlingen verder moeten reizen?”, vroeg de bestuurder zich af. Van Lonkhuyzen noemde de Campus Kollum een bewijs van hoe het onderwijsaanbod – over de denominaties heen – overeind kan blijven.

In een presentatie over het ontstaan van de Campus Kollum noemde Folkert Bangma, lid van het College van Bestuur van Piter Jelles, het essentieel dat partijen elkaar wisten te vinden. ,,Dat is énorm belangrijk, ook op persoonlijk vlak. Er was een wil om er iets van te maken.” Volgens Bangma is er nergens in Nederland een plek waar twee scholen voor voortgezet onderwijs met een bibliotheek en het cultureel werk in één pand gehuisvest zijn. ,,Dat maakt het hier uniek en speciaal.”

Behalve de financiële (exploitatie)voordelen en het efficiënte gebruik van de ruimten en faciliteiten in het gebouw noemde Bangma ook de kruisbestuiving in de Campus Kollum van toegevoegde waarde. ,,Dat is voor de leerlingen een grote plus.” Bestuurder Gerard Janze van het Lauwers College refereerde eveneens aan de vele positieve aspecten van het concept. ,,We hebben gezamenlijk onze verantwoordelijkheid gepakt met als resultaat deze fantastische setting.”

Directeur Jaap Holvast van het Lauwers College Kollum onderstreepte de goede relatie tussen de participanten in de campus. ,,Er is heel veel vertrouwen.” Bij zijn verhaal over het techniekonderwijs benadrukte Holvast dat er werving ‘aan de onderkant’ nodig is. ,,Je moet leerlingen binden aan je onderwijs en interesseren voor techniek.”

Contact