23 oktober 2019

!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

mpulse is een kleine leer- en leefgemeenschap waarbij iedereen wordt gestimuleerd om zichzelf breed en krachtig te ontplooien. !mpulse is opgericht in …

Contact