7 september 2020

Europese subsidie !mpulse Leeuwarden voor focus op leefstijl

School van OSG Piter Jelles investeert in leerlingen en docenten met integreren van leefstijl in totale onderwijsprogramma

Sinds vorig schooljaar legt !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles, extra focus op een gezonde leefstijl voor leerlingen en docenten. Met ingang van dit schooljaar krijgt leefstijl een nog belangrijkere plek in het onderwijsprogramma door het project: “Healthy & Learning Lifestyle” (HaLL), waar een subsidie van 400.000 euro voor is toegekend vanuit het Erasmus+-programma van de Europese Unie. De belangrijkste doelstelling van het project is om, samen met de diverse partners en scholen uit o.a. Griekenland, Roemenië, Turkije en Spanje, schoolprestaties van leerlingen te verbeteren door leefstijl: een gezonde geest in een gezond lichaam maakt hen beter in staat om te presteren op school en daarbuiten. Bovendien heeft het project een preventieve werking voor het verdere leven. Met Healthy & Learning Lifestyle laat de school zien dat een gezonde leefstijl niet iets is dat alleen thuishoort in de gymlessen, maar een geïntegreerde plaats verdient in alle lessen en activiteiten op school.

“Met het HaLL-project willen we nog meer een toekomstgericht onderwijsprogramma ontwikkelen, met de meest moderne middelen. Hierbij combineren we traditioneel gescheiden studiegebieden en actieve lessen en integreren we activiteiten op het gebied van leefstijl door de hele school”, aldus Wabe Reinsma, directeur van !mpulse Leeuwarden. “Afgelopen jaar hebben wij hier bijvoorbeeld een interactieve playground (LÜ) aangeschaft, waarbij leerlingen fysieke activiteiten kunnen combineren met diverse studiegebieden. De focus op leefstijl door het hele onderwijsprogramma heen is letterlijk een impuls voor het welzijn van zowel leerlingen als docenten.”

Harry Verhaar, projectleider Leefstijl en docent Sport & Spel op !mpulse Leeuwarden is sinds afgelopen schooljaar bezig om leefstijl op allerlei manieren te integreren in de school: “We organiseren een jaarlijkse leefstijldag en bieden bijvoorbeeld mindfulness als keuzevak aan. Ook zorgen we voor een naschools sportaanbod en zijn er onlangs watertappunten in de school geïnstalleerd om het drinken van water te stimuleren. We zijn ontzettend blij dat de subsidie is toegekend, daarmee kunnen we samen met onze internationale partners, nog meer aandacht geven aan het thema leefstijl en het belang daarvan in en om een school. HaLL biedt ons onder andere de mogelijkheid om onze teamleden de juiste handvatten te bieden om aan de slag te gaan met leefstijl in klas.” De inzet van Verhaar met betrekking tot educatie over leefstijl onder jongeren is bij de gemeente Leeuwarden niet onopgemerkt gebleven: hij werd genomineerd en gekozen tot één van de vier ‘lokale helden’ van de gemeente. Een eretitel voor mensen of organisaties binnen de gemeente die bijdragen aan een duurzame, eerlijkere en betere wereld. Op 25 september a.s. wordt hij hiervoor door de burgemeester in het zonnetje gezet.

!mpulse Leeuwarden

!mpulse Leeuwarden is een vernieuwingsschool met een eigen concept, waar diplomagericht onderwijs wordt gegeven. De school is een hechte leer- en leefgemeenschap, waarbij aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling centraal staat, zowel voor leerlingen als teamleden. !mpulse leidt op voor een vmbo-tl, havo of vwo diploma en een Competentie-Certificaat.

Contact