6 oktober 2020

Wiebe Wieling neemt per 1 januari afscheid als voorzitter CvB van OVO Fryslân-Noord

Wiebe Wieling wordt in december van dit jaar 65 en neemt per 1 januari 2021 afscheid als voorzitter College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord (scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). Hij blijft tot de zomer van 2021 nog een aantal werkzaamheden verrichten voor de organisatie. Wiebe Wieling is sinds 1 augustus 2009 voorzitter van het College van Bestuur van OSG Piter Jelles en met ingang van de bestuurlijke fusie per 1 januari 2020 van OVO Fryslân-Noord.

Henk Mulder, voorzitter Raad van Toezicht van OVO Fryslân-Noord: “De Raad van Toezicht is Wiebe Wieling zeer erkentelijk voor de invulling van het voorzitterschap tijdens de afgelopen elf jaar. Hij heeft de organisatie tijdens een dynamische periode geleid, waarbij de scholen en de organisatie grote veranderingen hebben doorgemaakt. In de jaren van voorzitterschap is er stabiliteit gekomen en zijn er mooie resultaten geboekt op verschillende vlakken. Er heeft een grote imagoverbetering plaatsgevonden, er zijn samenwerkingen aangegaan en is er een professionele onderwijskoepel gerealiseerd met daarin 12 unieke en kwalitatief sterke scholen.”

Met ingang van 1 januari 2021 benoemt de Raad van Toezicht Folkert Bangma als voorzitter. Folkert Bangma is sinds 1 augustus 2015 lid is van het College van Bestuur van OSG Piter Jelles en na de bestuurlijke fusie -op 1 januari jl.- van OVO Fryslân-Noord. Samen met Marja de Jonge, die sinds 2012 bestuurder is van Stichting voor Openbaar voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland (scholen RSG Simon Vestdijk) en met ingang van de bestuurlijke fusie lid College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord, vormt Folkert Bangma per 1 januari 2021 een tweehoofdig College van Bestuur.

Per 1 september 2021 beëindigt Marja de Jonge haar werkzaamheden als lid College van Bestuur. Daarmee ontstaat er een vacature voor lid College van Bestuur. Het streven is om per 1 juni 2021 een nieuw lid voor het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord te kunnen benoemen.

Henk Mulder, voorzitter Raad van Toezicht van OVO Fryslân-Noord: Met de keuze om Folkert Bangma te benoemen als voorzitter borgt de Raad van Toezicht de continuïteit van de organisatie en is de verwachting dat de overgangssituatie soepel verloopt en er verder gewerkt kan worden aan een toekomstbestendige organisatie.”

Contact